Javaslattevők dilemmái 1989-ben. /Egy egészségügyi reform-elképzelés ürügyén/

Reflexió Alpár Ottó és Huszay Gáborné: Társadalom, gazdaság, egészség(ügy) c. tanulmányára /Közgazdasági Szemle 1989. 7-8/

Megjelent: Replika '90 1, 41–43.