Változatok a szociológiára

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből, Hankiss Elemér: Diagnózisok 2., Kulcsár Kálmán: A modernizáció és a magyar társadalom című könyveinek elemzése. Az írás még 1987-ben készült. Kulcsár Kálmán reflexiója és Ferge Zsuzsa néhány s

Megjelent: Replika '90 1, 31–37.