Marxizmus és makroszociológia. /Kritikai adalékok két évtized hazai struktúrakutatásaihoz/

Megjelent: Replika '90 1, 3–15.