Tallár Ferenc

Szerzőként

Lányi András: Bevezetés az ökofilozófiába
(a Replika 117–118. számában)
András Lányi: Introduction to Ecophilosophy
(a Replika 117–118. számában)
Lukács és az értelem életimmanenciája
(a Replika 119–120. számában)
Lukács and the Life-Immanence of Meaning
(a Replika 119–120. számában)