Kelet-Európával foglalkozó kutatások az Egyesült Államokban

Rövid áttekintést közlünk a Kelet-Európa tanulmányok 1970 és 1995 közé tehető „aranykoráról” az Egyesült Államokban. 1970-et megelőzően az Egyesült Államikban a kutatási irányokat nemzetbiztonsági megfontolások jelölték ki, a kutatásokat pedig leginkább politikai menekültek, akik az adatokat gyakran más menekültekkel készített interjúikból nyerték. Az eredmények főleg leíró jellegűek voltak, és nevesebb újságokban vagy folyóiratokban csak ritkán kaptak helyet. 1970-től kezdődően a Kelet-Európa tanulmányok fokozatosan különváltak a Szovjetunió tanulmányoktól. A kutatási projekteket egyre inkább elméleti megfontolások és a terepkutatások határozták meg.

Megjelent: Replika 99, 97–105.