Bevezető

A tudomány kaleidoszkópja és az objektivitás

A tudományos tudás megítélése kettős. Miközben továbbra is tartják magukat a tudomány tekintélyét hirdető elképzelések, a megbízhatóságra, tényszerűségre és hasonlókra vonatkozó elvárások, a tudományt övező szkepszis ugyancsak általánosnak mondható. A bevezető tanulmány amellett érvel, hogy a tudománytermelés valójában soha nem felelt meg annak a 19. században uralkodó tudományfelfogásnak, melynek központi ideája az objektivitás, s amely még ma is sokféle formában velünk él. Az írás az objektivitás három olyan aspektusát veti fel, amelyekkel a blokk további tanulmányai foglalkoznak: a tudomány egységét, az elfogulatlanságot és a szakértelmet. Az írás konklúziója, hogy érdemes reflektálni a tudástermelés különféle dimenzióira, s hogy e reflexió a 19. századi idealizált képnél egy valójában sokkal izgalmasabb tudományt mutat.

Megjelent: Replika 99, 21–26.