Területiség és deterritorializáció

A terület mint a társadalomelméletek vezérfonala

Megjelent: Replika 66 (2009-05-01), 163–176. oldal.
Replika blokk: