Egy autopoietikus művészetszociológia

Megjelent: Replika 66 (2009-05-01), 101–109. oldal.