Az ismeret: konstrukció

Előadás a berni Kunstmuseumban 1988. október 23-án

Megjelent: Replika 66 (2009-05-01), 17–31. oldal.
Fordította: