Bevezetés az „újkapitalizmus” elméleteihez

Megjelent: Replika 59, 99–106.
Replika blokk: