A szociológia szorgos angyala

Néhány gondolat Michael Burawoy közszociológiai programja kapcsán

Burawoy programjának mondanivalója két fő állításban foglalható össze: egyrészt, hogy a szociológia válságban van, másrészt pedig, hogy a válságból kivezető út a közszociológia megerősítése lehet. A szociológia állapotáról alkotott diagnózis sokak véleményével egybecseng, a válságra adott reakciója azonban számos vonatkozásban problematikusnak mutatkozik. Nem világos például, hogy ebben a relációban mi is az ok, illetve az okozat: Burawoy tulajdonképpen a közszociológia programjával a szociológia civiltársadalmi elköteleződését sürgeti, míg mások – pl. Peter Berger – éppen a szociológia átideologizálódásában látják a válság okát. Burawoy programja mindenestre elsősorban az amerikai kontextus problémáira reagál, amely lényeges pontokon különbözik a magyarországi konstellációtól – hogy csak egyet említsek a közpolitikai szociológiának a szociológiai mezőben betöltött szerepében.

Megjelent: Replika 59, 167–172.