Szimbolikus térhasználat változó szerepben

Tanulmányuk a szimbolikus térhasználat székelyföldi gyakorlatát vizsgálja a romániai társadalmi és politikai változások közepette, 1989-től napjainkig. Célunk az volt, hogy bemutassuk a térhasználat gyakorlatának változását a nyilvános térben a rendszerváltozástól kezdődően. A tanulmány csoportos és egyéni kutatásokon alapul, amelyeket a KAM- Regionális és Antropológiai Kutatások Központja keretében végeztünk. Ezek a kukatások antropológiai, társadalomtörténeti és szociológiai módszereken alapulnak.
A tanulmány első részében röviden bemutatjuk a 1989 előtti időszak jellemzőit, amelyek meghatározták a romániai fordulat utáni szimbolikus térhasználat gyakorlatát is. Vizsgálva a kutatások eredményeit, 1990-től napjainkig három nagyobb időszakot tudtunk behatárolni: az elsőben a szimbolikus térhasználatot egyfajta rehabilitációs folyamatok jellemezték, a másodikban az új terek és események létrehozása volt a tipikusabb, a harmadikban új folyamatok jelentek meg, amelyekben leginkább az integráció és individualizáció lett hangsúlyos. Fontosnak véltük a szimbolikus térhasználat gyakorlatának társadalmi funkcióját is bemutatni a különböző periódusokban.

Megjelent: Replika 105, 147–161.
Replika blokk: