A román nemzet határai – régió és identitás Székelyföldön és a Moldovai Köztársaságban

Tanulmányunkban a kurrens (1989-utáni) romániai nemzetépítési és államépítési folyamatokat, valamint a lokális, regionális identitáspolitikákat vizsgáltuk meg a romániai Székelyföld és a Moldovai Köztársaság kapcsán. A határtermelési folyamatokon keresztül próbáltuk megfogni e folyamatok lényegét, illetve a közöttük lévő párhuzamokat és különbségeket. A moldovai (2015-ben) és székelyföldi (folyamatosan) antropológiai terepkutatáson és a történeti kontextusok összehasonlításán keresztül próbáltunk megérteni néhány, a régióban tapasztalt ellentmondást: az integrációt és különbségtevést, a beavatkozást és közömbösséget, az ismerősséget és idegenséget. Írásunk fókuszában olyan kérdések állnak, mint a helyi/regionális identitásépítés és szimbolikus gyakorlatok, a nacionalista diskurzusok, a kisebbségi csoportok és az anyaországok viszonyai, a nemzetépítés az állampolgárság-politikákon keresztül stb.

Megjelent: Replika 105, 107–145.
Replika blokk: