Orvos-beteg viszony Magyarországon a modernizáció előtt (16–19. század)

Az orvos és betege közti kapcsolat alapvető fontosságú a gyógyítás szempontjából, mégis, történeti kontextusban mindössze pár évtizede kapott nagyobb szerepet az orvostörténeti kutatásokban. Ahogy a különböző vívmányokról és híres orvosokról a neves betegekre, végül általában a betegekre került a hangsúly, úgy vált szükségessé más források bevonása a kutatásokba. A tanulmány röviden bemutatja a kérdés nemzetközi historiográfiáját, majd különböző forrástípusok alapján elemzi az orvos–beteg kapcsolat 16-19. századi főbb magyarországi változásait.

Megjelent: Replika 105, 13–29.
Replika blokk: