Test, lélek, társadalom

Az orvos-beteg viszony társadalomtudományos szempontból

Szerkesztő:
Pál Eszter

Az elmúlt évtizedek a késő modern társadalmak számos hagyományosan definiált társadalmi szerepének változását hozták. Az ’orvos’ és ’beteg’ egymást kiegészítő fogalmai is azok közé tartoznak, amelyek tartalma homályossá és némiképp ellentmondássá vált. A tematikus blokk írásai a probléma társadalmi és kulturális beágyazottságát vizsgálják.

Megjelent: Replika 105, 5–82.