Változó Székelyföld

A bevezető írás célja, hogy tágabb elméleti és társadalmi kontextusba helyezze a Székelyföldről szóló tematikus blokkot. Az elmúlt évtizedekben Székelyföld egyrészt a magyar nemzeti autenticitás reprezentációjának helyszínévé vált, másrészt a román–magyar viszony szimbolikus konfliktusainak színtere lett. Habár határvidék-jellege már a történelmi Magyarországon is meghatározó volt, ez a jelleg a kulturális különbségeken keresztül a régió identitását is meghatározta. A tanulmányok ezeket a folyamatokat árnyalják különböző esettanulmányokon keresztül.

Megjelent: Replika 105, 85–89.
Replika blokk: