Klasszikus zene és a szexualitás stratégiái

A tanulmány a szexualitás és a szexualitással kapcsolatos szorongások komolyzenei reprezentációját vizsgálja két jól ismert mű, Bizet Carmenje és Csajkovszkij IV. szimfóniája kapcsán. Részletesen elemzi az alkotások kulcselemeit – az opera esetében a cselekménystruktúrát, a főszereplők ábrázolási módját és a végkifejletet, a szimfóniánál a nyitótétel sajátos tematikus szerkezetét –, és ezeket olyan nemi kérdésekkel kapcsolja össze, melyek a korabeli társadalmi környezet vagy a szerző élettörténete miatt lényegesnek tekinthetők. A Carmen esetében ez a mindenekelőtt a férfiuralmat fenyegető, érzéki nő archetípusát, a Csajkovszkij-szimfóniánál pedig a homoszexualitás problémáit jelenti. A tanulmány a Feminine Endings (1991) c. kötet 3. fejezete.

Megjelent: Replika 49–50, 169–194.
Replika blokk:
Fordította:
Keserű Júlia