Érték és sebesség: az óriás kislemez, mint médium és műtárgy

A tanulmány a bakelit óriás kislemez történetének első néhány évét és e formátum kulturális jelentőségét ismerteti. A szerző a tánczenei klubkultúrák számára máig meghatározó fontosságú formátum technikai sajátosságai és létrejöttének eseménytörténete mellett főként azt a konfliktust tárgyalja, ami az óriás kislemezhez kapcsolódó lemezipari marketing célok és a lemezlovasok autonóm kulturális használatai között feszült. A tanulmány az óriás kislemez „anyagiságát” hangsúlyozza, s kitér arra az összefüggésrendszerre, ami e hangrögzítési médium „áramlási” és „leülepedési” sajátosságai és egy adott társadalom a zenei változás sebességével és a zenei értékekkel kapcsolatos percepciója között fennáll.

Megjelent: Replika 49–50, 103–117.
Replika blokk:
Fordította:
Tulassay Zsolt