A szociális reprezentáció járványtanáról

Hozzászólás Pléh Csaba: A gondolatok terjedési mechanizmusai c. tanulmányához: Replika 2000. 40. p. 165-185. A reprezentációról alkotott nézetek összehasonlítása

Megjelent: Replika 41–42 (2000-09-01), 289–300. oldal.
Replika blokk: