Az erdélyi románok nemzeti és felekezeti identitása a modern kor kezdetén

Megjelent: Replika 41–42 (2000-09-01), 217–237. oldal.
Fordította: