A tudomány a „szociális-élet-világban”

A tudományfilozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista szemléletmódjainak összevetése

Megjelent: Replika 41–42 (2000-09-01), 125–138. oldal.