Gondolatok Bodor Péter A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma című tanulmányához

Megjelent: Replika 78, 153–158.