A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma

Megjelent: Replika 78 (2012-03-01), 123–133. oldal.