A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma

Megjelent: Replika 78, 123–133.