Megadni a hangot

A tragikus deklamáció a francia klasszicista színpadon: Racine és Lully

Megjelent: Replika 77 (2011-12-01), 205–214. oldal.