Hazai szociológiai kutatások

BUVÁTI Városépítési Kut. Önálló Osztály, JPTE ÁJK Szociol. tanszék, Kulturinnov, M. Közvéleménykut. Int., MTA Kutatás- és Szervezetelemző Int., MTA Regionális Kut. Központja Regionális Tudományos osztály, Művelődéskut. Int., Oktatáskut. Int., POTE Orvosi

Megjelent: Replika '91 1 (1991-03-01), 120–128. oldal.