Értékek és mértékek. Szociológiai beavatkozás, a tudomány és a prófécia

Touraine, A.-Hegedüs, Z.-Dubert, F.-Wieviorka, M.: La prophétie antinucléaire [Az antinukleáris prófécia] (Paris, Éd. du Seuil, 1980. Collection „Sociologie Permanente”) c. könyv kapcsán. Forrás: Sociologie du Travail 1980. 4. A szociológusok részvételérő

Megjelent: Replika '91 1 (1991-03-01), 90–99. oldal.
Replika blokk: