Digitális szövegfolklór-adatbázisok és a számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései

A tanulmány az európai néprajztudomány intézményesülésekor, a 19. század végén és a 20. század első felében létrejött nemzeti folklórarchívumok és gyűjtemények digitalizálási problémáit és lehetőségeit tárgyalja a folklorisztikai archiválás és a digitális bölcsészettudományok tágabb kontextusában. Elsődleges célja néhány már elkészült és elérhető, folklórszöveget tartalmazó és feldolgozó digitális adatbázis (WossiDiA, Sagragrunnur, ETKSpace, Danish Folklore Nexus, Nederlandse VolksverhalenBank, The Schools’ Collection etc.) és az azokon számítógépes eljárásokkal végzett elemzések problémaorientált és kritikus áttekintése. Az európai folklórarchívumok rövid történeti bemutatása után elsőként a folklóradatbázisok tartalmi koncepcióinak különféle tudománytörténeti okait (műfajközpontúság, gyűjtő és gyűjtemény központúság), majd a digitális tartalomelőállítás gyakorlati, technikai és elméleti oldalát ismerteti (közösségi tudomány, jelölőnyelvek, TEI, digitális kritikai kiadások etc.). Ezt követően a digitalizált folklórszövegek elemzéséhez használt új digitális eszközöket és eljárásokat veszi górcső alá (szövegbányászat, hálózatelmélet, adatvizualizáció), végezetül az adatbázisok és a számítógépes folklorisztika elméleti alapvetéseit összegzi.

Megjelent: Replika 104, 145–191.