A módszertani individualizmus mint a keményi megismerés sajátos formája

A cigánykutatás margójára

A tanulmány célja az 1970-es években végzett cigánykutatáshoz kapcsolódóan bemutatni Kemény István kutatói tevékenységét, annak elméleti gyökereit és módszertani jellemzőit, e tudástermelés egyedi jellegét. A tanulmány három, egymáshoz szorosan kapcsolódó részből áll. Az első fejezet a Max Weber által kidolgozott és alkalmazott fogalmak közül a módszertani individualizmus, objektivitás és életforma megjelenési formáit vizsgálja Kemény műveiben. A második fejezet Kemény életútja és a tudományos pályája közötti viszonyt elemzi. A harmadik részben pedig a Kemény által képviselt kutatómunka és tudástermelési mód, valamint az 1960–70-es évek hazai szociológiában kialakuló főáram közötti eltérések bemutatásra kerül sor.

Megjelent: Replika 104, 31–43.
Replika blokk: