Kemény István gyűjteménye és a kapcsolódó iratok a Blinken OSA Archívumban

Kemény István (szociológus, 1925–2008) irathagyatéka 2015-ben került a Vera & Donald Blinken OSA Archívumhoz. Az azóta feldolgozott és kutathatóvá tett levéltári anyag jól illeszkedik a levéltár gyűjtőkörébe, mivel a Blinken OSA Archívum főként a hidegháború társadalom- és politika-történetével, valamint emberi jogi problémákkal (így többek közt a kisebbségek helyzetével) kapcsolatban gyűjt forrásokat. A Kemény István pályája során keletkezett dokumentumok a hatvanas és hetvenes évek szociológiai kutatásaitól (munkások, gazdasági vezetők viselkedése, szegénység, romák helyzete) a Párizsban eltöltött emigrációs éveken át (Szabad Európa Rádió) egészen a hazatérést követő évekig (Demszky Gábor főpolgármester főtanácsadója volt) betekintést nyújtanak a szociológus tudományos pályafutásába és közszerepléseibe, miközben kiegészítik és egyben összekötik az archívum egyéb gyűjteményeit. Ezzel a gyűjtemény új értelmezési lehetőségeket teremt a magyar társadalom történetét, a demokratikus ellenzék tevékenységét, valamint az emigrációban élő ellenzék helyzetét kutatók számára. A tanulmány kísérletet tesz arra, hogy a Blinken OSA Archívum egyéb gyűjteményeinek bemutatásával ábrázolja ezeket a kapcsolatokat, miközben törekszik arra is, hogy átfogóan ismertesse a Kemény irathagyaték egyes részeit.

Megjelent: Replika 104, 111–117.
Replika blokk: