A gyakorlat elmélete és gyakorlata

Szerkesztő:
Fáber Ágoston
Megjelent: Replika 87, 5–53.