Társadalmi problémák kritikai perspektívában

Szerkesztő:
Fáber Ágoston
Megjelent: Replika 83, 5–91.