Interjú Harrison White-tal

Megjelent: Replika 75 (2011-04-01), 109–122. oldal.
Fordította: