Barbárok a nyitott kapuk előtt

A közszociológia és a késő modern fordulat

Burawoy programadó beszédével a tudomány szerepéről, és a tiszta tudomány mítoszáról folytatott viták áramába kapcsolódik. A késő modern társadalmakban a modernitás leglényegét, a kétkedő reflexiót magára a tudományra alkalmazva, egy sor gondolati irányzat, tudományos, értelmiségi és közéleti mozgalom kérdezett rá a funkcionálisan elkülönült tiszta tudomány lehetségességére, értékpozíciójára és társadalmi relevanciájára. Dolgozatomban amellett érvelek, hogy a professzionális szociológia és a közszociológia között nincs akkora ellentét, amekkorát Burawoy láttat, illetve, hogy a közszociológia távolról sincs olyan elnyomott helyzetben, mint ahogy azt Burawoy leírja. Végül a közéleti és tudományos szerepek koegzisztenciájával kapcsolatos személyes tapasztalataimon keresztül illusztrálom az elmondottakat.

Megjelent: Replika 56–57, 217–228.