Határmítoszok és helyi identitásnarratívák az osztrák-magyar határ mentén

Megjelent: Replika 47–48 (2002-06-01), 143–156. oldal.