Modernitás a periférián: a finnek nemzeti önképe

Szerkesztő:
Csite András
Megjelent: Replika 25, 87–132.