A forradalom előtti Oroszország szellemi tradíciói

Megjelent: Replika 19–20, 149–163.