A magyar szociológia intézményesüléséről

Előzmény: A magyar szociológia professzionalizálódása. Replika 1991/2–3.

Megjelent: Replika '92 1–2 (1992-05-01), 31–61. oldal.