A cselekvés és a tiszta tudomány összeegyeztethetősége

Fáber Ágoston: Pierre Bourdieu: Elmélet és politika.

Fáber Ágoston könyve az első magyar nyelven írt átfogó mű Pierre Bourdieu munkásságáról. A kötet végigköveti a francia szociológus tudományos pályafutását, bemutatva legfontosabb elméleteit, kidolgozott módszertani megközelítéseit. Fáber írásának célja áttekinteni a bourdieu-i munkásság kritikus pontjait, állást foglalva a „két Bourdieu”-ről szóló vitában. A hiánypótló könyv következetesen mutatja be Pierre Bourdieu munkásságának fejlődését, összeegyeztetve a francia szociológus akadémiai kutatásait a politikai aktivizmusával.

Megjelent: Replika 117–118, 267–271.
Replika blokk: