Moralizálás nélküli hit

Szekularizált vallásosság és tradicionalizmus Magyarországon

A tanulmány azt kutatja, hogy a kormányzati politikától megerősítést kapott vallásosság milyen jegyekkel rendelkezik Magyarországon. A kutatás a társadalmi cselekvők értékrendjét az államilag szankcionált és nem szankcionált normaszegésekhez fűződő viszonyon keresztül értelmezi. A reprezentatív minta eredményei több dimenzióban is egyfajta szekularizált vallásosságot mutatnak. A magyarországi vallásosak értékorientációjában a szekuláris társadalomhoz való illeszkedés figyelhető meg. Főbb tendenciában az látható, hogy a vallásos emberek morális ítéletei nem különböznek a magukat nem vallásosnak vagy kifejezetten ateistának tartók felfogásától. Felszámolódóban van a vallásos hitnek azon jellege, amely keresztény gyökereihez híven vallásos világképét a vallási hagyomány értéktételezéséből nyeri. A magyarországi vallásosság ebben az értelemben a moralizálás nélküli hittel jellemezhető. A magyarországi vallásosak alapvetően már nem a szekularizált nyilvánosságban meghaladottnak tekintett vallási hagyományuk alapján tájékozódnak, hanem a szekularizált világ értékei mentén, ezzel óhatatlanul eltávolodva keresztény gyökereiktől. A vallási tradicionalizmus leginkább csak a homoszexuálisokkal kapcsolatos állásfoglalásban jelenik meg.

Megjelent: Replika 117–118, 213–234.