A Protestáns etika kémiája

A dolgozat célja, hogy az új fordítás egyetlen – ámbár döntően meghatározó – momentumát kiemelve mutassam be a Weber által prezentált argumentum egy lehetséges interpretációját, amely olvasatom szerint alapvető implikációkat rögzít a társadalomtudományi gondolkodás számára. Ezzel összhangban tanulmányomban a következőképpen járok el: először röviden vázolom a Protestáns etika argumentumának gerincét, majd pedig az affinitás fogalmán keresztül mutatom be, miként illeszthető be a kurrens társadalomtudományos megközelítések egyik meghatározó vonulatába. 

Megjelent: Replika 117–118, 273–284.
Replika blokk: