Érzelem és emlékezet: a második kognitív forradalom?

Szerkesztő:
Bodor Péter
Megjelent: Replika 25, 133–174.