Magad uram, ha szolgád nincs

Recenzió Tomasz Rakowski Ł owcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia czł owieka zdegradowanego című művéről (Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2009).

Megjelent: Replika 110, 83–92.