IKT, youtober, médiahasználat

Recenzió az Információs Társadalom tematikus számáról

A recenzió az Információs Társadalom 2015/2., különböző generációk médiafogyasztásával, infokommunikációs eszközhasználatával foglalkozó tematikus számát ismerteti. Hack-Handa József és Pintér Róbert a médiafogyasztás generációs eltéréseit mutatják be tanulmányukban, Tőkés Gyöngyvér az EU Kids 2013-as adatfelvételét követő kvalitatív adatgyűjtés eredményeit tárja fel, Glózer Rita és Guld Ádám a YouTube videómegosztó portálon új, meghatározó szereplőként megjelenő „vloggerek” jelenségét helyezi tágabb kontextusba, Sólyom Barbara a fiatalok okostelefon használati szokásait feltáró kvalitatív kutatás eredményeit mutatja be, Kőrösné Mikis Márta egy, az internethasználat gyakorlatainak tudatosítását szolgáló iskolai kiegészítő foglalkozás tanulságait tárja fel tanári beszámolók alapján és a lap utolsó tanulmányában Merényi Zita egy, a generációk közötti párbeszédet elősegíteni hivatott múzeumpedagógiai programot ismertet.

Megjelent: Replika 99, 129–135.
Replika blokk: