Internetes paródiavideók és ifjúsági médiahasználat

A fiatal korosztályok köztudottan egyre inkább elfordulnak a politikától. Írásomban ezt a jelenséget igyekszem árnyalni azzal, hogy bemutatok egy újfajta mediatizált közéleti reflexiós formát, a közösségi médiában tömegesen előforduló humoros, parodisztikus stílusú, társadalmi és kulturális témákra reflektáló videókat. A vizsgált paródiavideók ismert mozifilmek, talkshow-k, hírműsorok, slágerzenék részleteiből remixelt alkotások, melyekben az internet „hétköznapi celebjei” (hajléktalanok, lecsúszott, perifériára sodródott emberek) is megjelennek. A videók a paródia és a hiperbola eszközeinek felhasználásával nevetségessé teszik a szórakoztatásra és fogyasztásra épülő, ugyanakkor az erőszak, szegénység, függősségek vagy a kirekesztés különféle formái által áthatott társadalmi világot. A kinevetés értelmezésem szerint nemcsak az elhatárolódás, hanem a helyreállítás szimbolikus aktusa is, mely által a „komoly” politikai részvételtől tartózkodó fiatalok a maguk módján nagyon is markánsan nyilvánítanak véleményt e társadalmi jelenségekről.

Megjelent: Replika 90–91, 117–139.
Replika blokk: