„Ez a piacgazdaság minket padlóra küldött”

Munkásság és munkástudat a mai Magyarországon

Megjelent: Replika 83, 61–76.