Munkáshős – munkásfilm – munkásantropológia

Megjelent: Replika 80, 91–102.