Megadni a hangot

A tragikus deklamáció a francia klasszicista színpadon: Racine és Lully

Megjelent: Replika 77, 205–214.