A hármak műve

A némafi lmtől a hangosfilmig

Megjelent: Replika 77, 113–123.
Fordította:
Csobó Péter György