Megismerés a társadalmi konstrukciókon keresztül

Megjelent: Replika 75, 65–73.
Fordította:
Varga V. Attila