Nagy mélységű kis kötelékben

Maszkulin monológ

Megjelent: Replika 69, 7–23.
Replika blokk: